Grzejniki Enix

Zasady gwarancji grzejników Enix:

 1. Gwarant: Producent Firma „ENIX” Sp. z o.o., ul. Domagały 1,30-841Kraków

 2. Niniejsza gwarancja obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Gwarancja jakości zostaje udzielona przez gwaranta dla produktu GRZEJNIK, po raz pierwszy wprowadzonego do sprzedaży na wskazanym powyżej obszarze.

 4. Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Produkt należy chronić przed bezpośrednim kontaktem ze środkami żrącymi i chemicznymi zawierającymi chlor.

 5. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego określonego dla poszczególnych modeli grzejników.

 6. Gwarancja zostaje udzielona na okres 5 lat na szczelność i 5 lat na lakier, licząc od daty wskazanej na plombie produktu objętego gwarancją.

 7. Produkt pozbawiony plomby nie korzysta z ochrony gwarancyjnej.

 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad produktu wywołanych przez:

  • montaż produktu przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień i kwalifikacji,

  • niewłaściwy montaż produktu,

  • niewłaściwe użytkowanie produktu, sprzeczne z instrukcją obsługi,

  • zamontowanie produktu do niewłaściwej instalacji w układzie otwartym lub ciepłej wody użytkowej. Ponadto nie zaleca się opróżniania grzejnika na okres letni.

  • Migracji aktywnych barwników i pigmentów zawartych w tkaninach mających bezpośredni kontakt z grzejnikiem,

  • montaż grzejnika bezpośrednio nad wanną, kabiną prysznicową czy muszlą WC,

  • uszkodzenia mechaniczne,

  • wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu wykonanego przez pośredniego nabywcę produktu lub konsumenta.

 9. Wady produktu ujawnione w okresie na jaki udzielono gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie przez producenta w terminie 21 dni licząc od dnia pisemnego zgłoszenia dokonanego przez nabywcę lub konsumenta na adres producenta. Dla uzyskania mocy wiążącej zgłoszenia, nabywca lub konsument musi przedłożyć wraz z pisemnym zgłoszeniem informację zawartą na plombie (miesiąc i rok produkcji).

 10. Wymiany produktu na nowy, wolny od wad, Producent dokona w przypadku gdy:

  • wada zgłoszona jest wadą nie do usunięcia,

  • na żądanie strony gdy naprawa przekracza termin 21 dni,

  • i w każdym przypadku gdy Producent uzna to za zasadne.

  Naprawy produktu mające na celu usunięcie zgłoszonej wady Producent dokona w terminie 21 dni, w pozostałych przypadkach nie wskazanych powyżej w treści niniejszego punktu, z zastrzeżeniem, że wszystkie działania mające na celu montaż produktu, jego zainstalowanie, wymianę uszczelek, czyszczenie lub odkamienianie – nie stanowi naprawy w rozumieniu niniejszej gwarancji i jako takie nie kożysta z ochrony gwarancyjnej.

 11. Gwarancja traci moc w przypadku wykonania jakichkolwiek napraw lub integracji w produkt przez inny podmiot niż Producent.

  Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży, której przedmiotem jest produkt objęty niniejszą gwarancją.

Kontakt

Strona informacyjna
dystrybutora grzejników Enix

iTesar sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 18
58-500 Jelenia Góra

tel.: 604 701 712
mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© enix-katalog.pl